ระบบสมัคร ID Ragnarok Online กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

กรอก ID / Username ที่ต้องการ

กรอก Password

กรอก Password อีกครั้ง

เลือกเพศตัวละคร

ชาย หญิง

วันเกิด ( ใช้ในการลบตัวละคร )


ปี พ.ศ.-เดือน-วัน ใส่ให้ถูกต้อง

กรอก E-mail ( ใช้ในการเปลี่ยน Password )

กรอก Activation Code


115 + 5 =